Tính khoảng cách từ M đến gốc tọa độ O biết M(3;-1;2)

bởi Ha Ye 15/01/2018

trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M(3;-1;2) khoảng cách từ M đến gốc tọa độ O

Câu trả lời (1)

  • \(\vec{OM} = \left( {3; - 1;2} \right) \Rightarrow \left| {\vec{OM}} \right| = \sqrt {{3^2} + {{\left( { - 1} \right)}^2} + {2^2}} = \sqrt {14} \)

    bởi thủy tiên 17/01/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan