AMBIENT

Tính (1-căn3.i)^2017

bởi Spider man 27/09/2018

Tính: (1-\(\sqrt{3}\)i)\(^{2017}\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • \(z= 1 - \sqrt{3} i=2( \dfrac{1}{2}- \dfrac{\sqrt{3}}{2}i) = 2[( \cos(\dfrac{\prod}{3})+\sin(\dfrac{\prod}{3})i]\)

    \(z^{2017}=2^{2017}[\cos(\dfrac{\prod}{3})+\sin(\dfrac{\prod}{3})i]\)

    bởi Võ Thị Thu Hà 27/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>