AMBIENT

Tìm số phức z thỏa |z|=5 phần ảo của z là 2

bởi Bo bo 27/09/2018

Tìm số phức z thỏa mãn điều kiện: |z|=5 và phần ảo của z là 2.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • đặc số phức \(z=a+bi;\left(a;b\in R\right)\)

  \(\Rightarrow\left|z\right|=5\Leftrightarrow\sqrt{a^2+b^2}=5\Leftrightarrow a^2+b^2=25\)

  \(\Leftrightarrow a^2+2^2=25\Leftrightarrow a^2=21\) (phần ảo của \(z\)\(2\))

  \(\Leftrightarrow a=\pm\sqrt{21}\)

  vậy \(z=\sqrt{21}+2i;z=-\sqrt{21}+2i\)

  bởi Lương Diễm Kỳ 27/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>