Tìm m để đồ thị hàm số y=(mx-)/(x-m) có tiệm cận đứng.

bởi thu trang ngày 16/02/2017

Mình phải tìm m như thế nào, bạn nào biết làm bài này giúp mình với nhé!

Tìm m để đồ thị hàm số \(y=\frac{{mx - 1}}{{x - m}}\) có tiệm cận đứng.

A. \(m \notin \left\{ { - 1;1} \right\}\)

B. \(m\neq 1\)

C. \(m\neq -1\) 

D. Không có m

Câu trả lời (3)

 • Bày này đơn giản lắm bạn.

  Xét mẫu \(x - m = 0\) khi  x=m

  Để đường thẳng x=m là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số thì m không là nghiệm của tử tức là \(m.m - 1 \ne 0\) nên \(m\neq 1\) và \(m\neq -1\)

  bởi My Hien ngày 18/02/2017
  Like (0)
 • cảm ơn bạn nhé!

  bởi thu trang ngày 26/03/2017
  Like (0)
 • Dáp án của mk là: \({\color{Red} D{\color{Red} }}\)

  bởi Bùi Khánh Thi ngày 30/06/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan