YOMEDIA

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: \(P=\frac{bc}{(a(b+2c))}+\frac{2ca}{b(c+a)}+\frac{2ab}{c(2a+b)}\)

Hôm qua làm kiểm tra 1 tiết Toán, mình giải không biết đúng hay sai nữa!

Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện \(\frac{4a}{b}\left ( 1+\frac{2c}{b}\right )+\frac{b}{a}\left ( 1+\frac{c}{a} \right ) =6\)
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: \(P=\frac{bc}{(a(b+2c))}+\frac{2ca}{b(c+a)}+\frac{2ab}{c(2a+b)}\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Đặt \(x=\frac{2}{a},y=\frac{4}{b},z=\frac{1}{c} (x,y,z>0)\)
  Điều kiện đã cho trở thành: 

  \(\frac{x^3+y^3}{xyz}+2\left ( \frac{x}{y}+\frac{y}{x} \right )=6(*)\)
  Ta có: \(x^3+y^3\geq \frac{(x+y)^3}{4}\) và \((x+y)^2\geq 4xy\)

  Do đó:  \(\frac{x^3+y^3}{xyz}\geq \frac{(x+y)^3}{4xyz}\geq \frac{4(xy(x+y))}{4xyz}=\frac{x+y}{z}\)

  Mặt khác \(\frac{x}{y}+\frac{y}{x}\geq 2\) nên \(6=\frac{x^3+y^3}{xyz}+2\left (\frac{x}{y}+\frac{y}{x} \right )\geq \frac{x+y}{z}+4\Rightarrow 0< \frac{x+y}{z}\leq 2\)
  Ta có: 
  \(P=\frac{x}{y+2z}+\frac{y}{2z+x}+\frac{4z}{x+y}= \frac{x^2}{xy+2zx}+\frac{y^2}{2yz+xy}+\frac{4z}{x+y}\)
  \(\geq \frac{(x+y)^2}{2xy+2z(x+y)}+\frac{4z}{x+y}\geq \frac{(x+y)^2}{\frac{(x+y)^2}{2}+2z(x+y )}+\frac{4z}{x+y}\)
  \(=\frac{2(x+y)}{x+y+4z}+\frac{4z}{x+y}\)
  Suy ra \(P\geq \frac{2\frac{x+y}{z}}{\frac{x+y}{z}+4}+\frac{4}{\frac{x+y}{z}}\)
  Đặt \(t=\frac{x+y}{z},0< t\leq 2\)

  Ta có \(P\geq \frac{2t}{t+4}+\frac{4}{t}\)
  Xét hàm số \(f(t)=\frac{2t}{t+4}+\frac{4}{t}(0<t\leq 2)\)
  \(f'(t)=\frac{4t^2-8t-16}{t^2(t+4)^2}<0,\forall t\in (0;2]\Rightarrow\) f(t) nghịch biến trên (0;2]
  Suy ra \(P\geq f(t)\geq f(2)=\frac{8}{3}\)
  \(P=\frac{8}{3}\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x=y\\ \frac{x+y}{z}=2 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow x=y=z\Leftrightarrow 2a=b=4c\)
  Vậy giá trị nhỏ nhất của P là \(\frac{8}{3}\), khi 2a = b = 4c

    bởi Nguyễn Sơn Ca 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)