Tìm giá trị của K=(x1/2-y1/2)^2(1-2căn x/y+căn x/y)^-1

bởi Lê Vy 03/09/2019

K= (x\tfrac{1}{2}-y\tfrac{1}{2})^{2}(1-2\sqrt{\frac{x}{y}}+\sqrt{\frac{x}{y}})^{-1}=? tìm giá trị của k

Câu trả lời (8)

 • I don't know

  bởi Xuân Hưng 04/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • I don't know

  bởi Hồ Hưng 04/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • sad

  bởi doan duc duc 05/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • f

  bởi doan duc duc 05/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a

  bởi doan phuc duc 05/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • asd

  bởi doan phuc duc 05/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • f

  bởi doan phuc duc 05/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đề sai

  bởi Sún TV 08/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Lê Tín
  Bài 5 (SGK trang 56)

  Chứng minh rằng: 

  \(a)\ (\dfrac{1}{3})^{2\sqrt{5}}<(\dfrac{1}{3})^{3\sqrt{2}}\)

  \(b)\ 7^{\sqrt[6]{3}}<7^{\sqrt[3]{6}}\)   

 • Nguyễn Hiền
  Bài 2.5 (Sách bài tập trang 96)

  Hãy so sánh các cặp số sau :

  a) \(\sqrt{17}\) và \(\sqrt[3]{28}\)

  b) \(\sqrt[4]{13}\) và \(\sqrt[5]{23}\)

  c) \(\left(\dfrac{1}{3}\right)^{\sqrt{3}}\) và \(\left(\dfrac{1}{3}\right)^{\sqrt{2}}\)

  d) \(4^{\sqrt{5}}\) và \(4^{\sqrt{7}}\)

 • Thùy Nguyễn
  Bài 2.4 (Sách bài tập trang 96)

  Hãy so sánh mỗi số sau với 1 :

  a) \(2^{-2}\)

  b) \(\left(0,013\right)^{-1}\)

  c) \(\left(\dfrac{2}{7}\right)^5\)

  d) \(\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\sqrt{3}}\)

  e) \(\left(\dfrac{\pi}{4}\right)^{\sqrt{5}-2}\)

  g) \(\left(\dfrac{1}{3}\right)^{\sqrt{8}-3}\)

 • Bo Bo
  Bài 2.3 (Sách bài tập trang 95)

  Cho a và b là các số dương. Đơn giản các biểu thức sau :

  a) \(\dfrac{a^{\dfrac{4}{3}}\left(a^{-\dfrac{1}{3}}+a^{\dfrac{2}{3}}\right)}{a^{\dfrac{1}{4}}\left(a^{\dfrac{3}{4}}+a^{-\dfrac{1}{4}}\right)}\)

  b) \(\dfrac{a^{\dfrac{1}{3}}\sqrt{b}+b^{\dfrac{1}{3}}\sqrt{a}}{\sqrt[6]{a}+\sqrt[6]{b}}\)

  c) \(\left(\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b}\right)\left(a^{\dfrac{2}{3}}+b^{\dfrac{2}{3}}-\sqrt[3]{ab}\right)\)

  d) \(\left(a^{\dfrac{1}{3}}+b^{\dfrac{1}{3}}\right):\left(2+\sqrt[3]{\dfrac{a}{b}}+\sqrt[3]{\dfrac{b}{a}}\right)\)

 • Nguyễn Thị Thúy
  Bài 2.2 (Sách bài tập trang 95)

  Tính :

  a) \(\left(\dfrac{1}{16}\right)^{-\dfrac{3}{4}}+810000^{0,25}-\left(7\dfrac{19}{32}\right)^{\dfrac{1}{5}}\)

  b) \(\left(0,001\right)^{-\dfrac{1}{3}}-2^{-2}.64^{\dfrac{2}{3}}-8^{-1\dfrac{1}{3}}\)

  c) \(27^{\dfrac{2}{3}}-\left(-2\right)^{-2}+\left(3\dfrac{3}{8}\right)^{-\dfrac{1}{3}}\)

  d) \(\left(-0,5\right)^{-4}-625^{0,25}-\left(2\dfrac{1}{4}\right)^{-1\dfrac{1}{2}}\)