YOMEDIA

doan duc duc's Profile

doan duc duc

doan duc duc

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 27
Điểm 83
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (34)

Điểm thưởng gần đây (37)

  • doan duc duc: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • doan duc duc: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • doan duc duc: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • doan duc duc: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • doan duc duc: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • doan duc duc: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • doan duc duc: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • doan duc duc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • doan duc duc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • doan duc duc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1