YOMEDIA
NONE

Thực hiện phép tính sau: \(\dfrac{{(3 - 4i)(1 + 2i)}}{{1 - 2i}} + 4 - 3i\).

Thực hiện phép tính sau: \(\dfrac{{(3 - 4i)(1 + 2i)}}{{1 - 2i}} + 4 - 3i\).

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • \(\dfrac{{(3 - 4i)(1 + 2i)}}{{1 - 2i}} + 4 - 3i\)

  \( = \dfrac{{3 - 4i + 6i - 8{i^2}}}{{1 - 2i}} + 4 - 3i\)

  \( = \dfrac{{11 + 2i}}{{1 - 2i}} + 4 - 3i\)

  \( = \dfrac{{\left( {11 + 2i} \right)\left( {1 + 2i} \right)}}{{\left( {1 - 2i} \right)\left( {1 + 2i} \right)}} + 4 - 3i\)

  \( = \dfrac{{11 + 2i + 22i + 4{i^2}}}{{1 - 4{i^2}}} + 4 - 3i\)

  \( = \dfrac{{7 + 24i}}{{1 + 4}} + 4 - 3i\) \( = \dfrac{7}{5} + \dfrac{{24}}{5}i + 4 - 3i\) \( = \dfrac{{27}}{5} + \dfrac{9}{5}i\)

    bởi Huy Hạnh 10/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON