AMBIENT

What a jerk nghĩa là gì ?

bởi Ma Vo Thanh Vy 12/05/2019

what a jerk nghĩa là gì ?

RANDOM

Câu trả lời (27)

 • that la 1 thang ngoc

  bởi Trịnh Đức Anh 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • thật là 1 thằng ngốc

  bởi Chu Xuân 15/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Jerk: giật

  bởi @%$ Đạo 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • thật là một thằng ngốc

  bởi Nguyễn Hoàng Trung Hiếu 18/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nghĩa là :Thật là một thằng ngốc

  câu cảm thán đấy

  bởi Phan Công Trực 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • thật là 1 thằng ngốc

  bởi Uoza Juvia 23/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đúng là ngốc

  bởi hhh hhhh 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • What a jerk có nghĩa là Đúng là 1 thằng ngốc

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • thật là thằng ngốc

   

  bởi Ngọt đáng Iu 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • nghĩa là thật là một thằng ngốc 

  bởi Hàn Thiên Dii 08/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thật là 1 thằng ngốc

  bởi YY Lissia Boboiboy 10/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • thật là 1 thằng ngốc

  bởi Hổ Báo nhất lớp 13/06/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • DỊCH RA LÀ : THẬT LÀ MỘT THẰNG NGỐC

  bởi Nguyễn Văn Minh 15/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • What a jerk :Thật là một thằng ngốc

  bởi - Đạo 16/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thật là một thằng ngốc

   

   

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • thật ngớ ngẩn

  bởi Huỳnh Anh Kha 21/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • nghĩa là "Thật là ngốc"

  bởi Phan Thái Hòa 23/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • nghĩa là : Thật là 1 thằng ngốc

  bởi Vua Ảo Tưởng 26/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • thật là một thằng ngốc

  bởi Nijino Yume 03/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • thật là một thằng ngốc

  bởi Lưu Quang Ngọc 04/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  

  Thật là một thằng ngốc

  bởi Đinh Trí Dũng 06/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thằng ngốc

  bởi Đinh Trí Dũng 06/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ngốc

  bởi Nguyễn Hà Phương 23/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • nghĩa là giật

  bởi Nguyễn Đức Thuận 01/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • what a jerk: đúng là một thằng ngốc

  bởi Nguyễn Thanh Nhân 09/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>