YOMEDIA

Nguyễn Thanh Nhân's Profile

Nguyễn Thanh Nhân

Nguyễn Thanh Nhân

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 15
Điểm 71
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (16)

Điểm thưởng gần đây (18)

  • Nguyễn Thanh Nhân: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Thanh Nhân: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Thanh Nhân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Thanh Nhân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Thanh Nhân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Thanh Nhân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Thanh Nhân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Thanh Nhân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Thanh Nhân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Thanh Nhân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng