My teacher is one of the people..........

bởi Trai Nam 31/05/2018

my teacher is one of the people..........

A i admire him most 

B that i admire him most 

C i admire most 

D who admireed me most 

Câu trả lời (8)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan