ON
YOMEDIA

Ẩn danh's Profile

Ẩn danh

Ẩn danh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 221
Điểm 1066
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (227)

Điểm thưởng gần đây (245)

  • Ẩn danh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Ẩn danh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 3 Em có thể làm được gì nhờ máy tính) (+3đ) Cách đây 2 tháng
  • Ẩn danh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 2 Thông tin và biểu diễn thông tin) (+3đ) Cách đây 2 tháng
  • Ẩn danh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 1 Thông tin và Tin học) (+3đ) Cách đây 2 tháng
  • Ẩn danh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 tháng
  • Ẩn danh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
  • Ẩn danh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Ẩn danh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Ẩn danh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Ẩn danh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1