AMBIENT
UREKA

Tính nồng độ phần trăm dd H2SO4 cần dùng

Bài 1

Cho 20g hỗn hợp Zn và Cu tác dụng vừ đủ với 196g dd H2SO4 thu được 4,48l khí H2 (đktc).

a. Viết PTHH

b. Tính khối lượng các chất có trong hỗn hợp

c. tính nồng độ phần trăm dd H2SO4 cần dùng

Bài 2

Hòa tan 20g hỗn hợp K2O, CuO vào nước( lấy dư). Lọc lấy chất rắn cho tác dụng vừa đủ với 100ml dd HCL 0.5M

a. Viết PTHH xảy ra

b. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

Bài 3

Cho 10g hỗn hợp A gồm Cu và CuO tác dụng với dd H2SO4 loãng dư, lọc lấy chất rắn không tan, cho vào dd H2SO4 đặc nóng vừa đủ thì thu được 1,12l khí B( đktc)

a. Khí B là gì? Viết PTHH

b. Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp A

Bài 4

Cho 5.6g CaO vào nước tạo thành dd A. Tính số gam kết tủa tạo thành khi đem dd A hấp thụ hoàn toàn 2.8l khí cacbonic

Bài 5

Hòa tan hoàn toàn 12.1g hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100ml dd HCL 3M

a. Viết PTHH

b. Tính phần trăm theo khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

c. Tính khối lượng dd H2SO4 nồng độ 20% để hòa tan hỗn hợp các oxit trên

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Bài 4:

  \(n_{CaO}=\dfrac{5,6}{56}=0,1mol\)

  CaO+H2O\(\rightarrow\)Ca(OH)2

  \(n_{Ca\left(OH\right)_2}=n_{CaO}=0,1mol\)

  \(n_{CO_2}=\dfrac{2,8}{22,4}=0,125mol\)

  \(1< \dfrac{n_{CO_2}}{n_{Ca\left(OH\right)_2}}=\dfrac{0,125}{0,1}=1,25< 2\)

  CO2+Ca(OH)2\(\rightarrow\)CaCO3+H2O

  2CO2+Ca(OH)2\(\rightarrow\)Ca(HCO3)2

  Gọi số mol CaCO3 là x, số mol Ca(HCO3)2 là y. ta có hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,1\\x+2y=0,125\end{matrix}\right.\)

  Giải ra x=0,075 và y=0,025

  \(m_{CaCO_3}=0,075.100=7,5g\)

    bởi Ngốc Chàng 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON