ADMICRO

Ngốc Chàng's Profile

Ngốc Chàng

Ngốc Chàng

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 28
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Ngốc Chàng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 năm
ADMICRO

 

ON