YOMEDIA
ZUNIA12

Đốt cháy 17 gam hỗn hợp benzen và rượu etylic rồi dẫn sản phẩm qua dung dịch NaOH. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 33,6 gam \(NaHC{O_3}\) và 63,6 gam \(N{a_2}C{O_3}\). Tính thành phần phần trăm số mol mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Đặt số mol các chất như sau:

  \(\begin{array}{l}{C_6}{H_6}:\,a\,mol;\,{C_2}{H_5}OH:\,b\,mol\\{m_{{C_6}{H_6}}} + {m_{{C_2}{H_5}OH}} = 17 \\ \Rightarrow 78a + 46b = 17\,(I)\end{array}\)

  Số mol các chất là:

  \(\begin{array}{l}{n_{NaHC{O_3}}} = \dfrac{{33,6}}{{84}} = 0,4\,mol\\{n_{N{a_2}C{O_3}}} = \dfrac{{63,6}}{{106}} = 0,6\,mol\end{array}\)

  Hấp thụ sản phẩm cháy (CO2, H2O) vào dung dịch NaOH:

  \(\begin{array}{l}C{O_2} + NaOH \to NaHC{O_3}\,\,\,\,\,(1)\\0,4\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow 0,4\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol\\C{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\,\,\,\,(2)\\0,6\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to 0,6\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol\\Theo\,\,(1),\,(2)\, \to {n_{C{O_2}}} = 0,4 + 0,6 = 1\,mol\end{array}\)

  Đốt cháy hỗn hợp ban đầu:

  \(\begin{array}{l}{C_6}{H_6} + \dfrac{{15}}{2}{O_2} \to 6C{O_2} + 3{H_2}O\,\,\,(3)\\a \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;6a\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol\\{C_2}{H_5}OH + 3{O_2} \to 2C{O_2} + 3{H_2}O\,\,\,\,\,(4)\\b \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;2b\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol\\Theo\,(3),\,(4)\, \to {n_{C{O_2}}} = (6a + 2b)mol\\ \Rightarrow 6a + 2b = 1\,\,(II)\\Theo\,(I),\,(II)\,\, \Rightarrow a = 0,1\,mol;b = 0,2\,mol\end{array}\)

  Phần trăm số mol mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là:

  \(\begin{array}{l}\% {n_{{C_6}{H_6}}} = \dfrac{{{n_{{C_6}{H_6}}}}}{{{n_{{C_6}{H_6}}} + {n_{{C_2}{H_5}OH}}}}.100 = \dfrac{{0,1}}{{0,1 + 0,2}}.100 = 33,33\% \\ \Rightarrow \% {n_{{C_2}{H_5}OH}} = 100 - 33,33 = 66,67\% .\end{array}\)

    bởi Sam sung 19/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF