YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dãy các chất được sắp xếp theo giảm dần lượng C là:

  • A. CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3
  • B. CHCl> CH3Cl > CH2Cl2 > CH4 
  • C. CHCl>CH2Cl2 > CH3Cl > CH4 
  • D. CH3Cl > CH4 > CH2Cl2 > CHCl3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tất cả các đáp án đều chỉ chứa 1 nguyên tử Cacbon. Nên chất nào có phân tử khối càng lớn thì phần trăm cacbon càng nhỏ.

  Sắp xếp như sau: CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 116504

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON