YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dãy các chất được sắp xếp theo giảm dần lượng C là:

  • A. CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3
  • B. CHCl> CH3Cl > CH2Cl2 > CH4 
  • C. CHCl>CH2Cl2 > CH3Cl > CH4 
  • D. CH3Cl > CH4 > CH2Cl2 > CHCl3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tất cả các đáp án đều chỉ chứa 1 nguyên tử Cacbon. Nên chất nào có phân tử khối càng lớn thì phần trăm cacbon càng nhỏ.

  Sắp xếp như sau: CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116504

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON