YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố

  • A. cacbon   
  • B. hiđro  
  • C. oxi    
  • D. nitơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116499

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON