YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các chất cho dưới đây, chất nào có phầm trăm khối lượng Cacbon lớn nhất ?

  • A. CH4
  • B. CH3Cl
  • C. CH2Cl2
  • D. CHCl3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tất cả các đáp án đều chỉ chứa 1 nguyên tử Cacbon. Nên chất nào có phân tử khối càng lớn thì phần trăm cacbon càng nhỏ. Do đó đáp án đúng là A.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 12149

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON