YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Các chất cho dưới đây, chất nào có phầm trăm khối lượng Cacbon lớn nhất ?

  • A. CH4
  • B. CH3Cl
  • C. CH2Cl2
  • D. CHCl3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tất cả các đáp án đều chỉ chứa 1 nguyên tử Cacbon. Nên chất nào có phân tử khối càng lớn thì phần trăm cacbon càng nhỏ. Do đó đáp án đúng là A.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12149

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON