YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Dãy các chất sau là hiđrocacbon:

  • A.  CH4, C2H2, C2H5Cl     
  • B. C6H6, C3H4, HCHO
  • C. C2H2, C2H5OH, C6H12 
  • D. C3H8, C3H4, C3H6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hiđrocacbon là những hợp chấ hữu cơ chỉ chứa nguyên tố C và H

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12146

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON