• Câu hỏi:

  Theo thành phần nguyên tố, hợp chất hữu cơ được chia thành:

  • A. hiđrocacbon và các chất không phải hiđrocacbon
  • B. hiđrocacbon và các hợp chất chứa oxi
  • C. hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon
  • D. hiđrocacbon và các hợp chất có nhóm chức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC