YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Theo thành phần nguyên tố, hợp chất hữu cơ được chia thành:

  • A. hiđrocacbon và các chất không phải hiđrocacbon
  • B. hiđrocacbon và các hợp chất chứa oxi
  • C. hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon
  • D. hiđrocacbon và các hợp chất có nhóm chức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dựa vào thành phần nguyên tố người ta chia hợp chất hữu cơ thành hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12154

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON