YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dãy nào sau đây là dẫn xuất của hiđrocacbon?

  • A. C2H6O; C6H6; CaCO3
  • B. CH3NO2; C2H3O2Na; C2H6O
  • C. C2H6O; C6H6; CH3NO2
  • D. CH3NO2; C6H6; CaCO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dẫn xuất hidrocacbon là CH3NO2; C2H3O2Na; C2H6O

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116513

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON