ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dãy nào sau đây là dẫn xuất của hiđrocacbon?

  • A. C2H6O; C6H6; CaCO3
  • B. CH3NO2; C2H3O2Na; C2H6O
  • C. C2H6O; C6H6; CH3NO2
  • D. CH3NO2; C6H6; CaCO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dẫn xuất hidrocacbon là CH3NO2; C2H3O2Na; C2H6O

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116513

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON