YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chất hữu cơ là:

  • A. Hợp chất khó tan trong nước.
  • B. Hợp chất của cacbon và một số nguyên tố khác trừ N, Cl, O
  • C. Hợp chất của Cacbon trừ CO, CO2, H2CO3, muối Cacbonat kim loại.
  • D. Hợp chất có nhiệt độ sôi cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA