YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Chất hữu cơ là:

  • A. Hợp chất khó tan trong nước.
  • B. Hợp chất của cacbon và một số nguyên tố khác trừ N, Cl, O
  • C. Hợp chất của Cacbon trừ CO, CO2, H2CO3, muối Cacbonat kim loại.
  • D. Hợp chất có nhiệt độ sôi cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hợp chất hữu cơ là hợp chất của Cacbon trừ CO, CO2, H2CO3, muối Cacbonat kim loại.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12145

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON