YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây thuộc loại chất hữu cơ ?

  • A. Al2C4  
  • B. CH4   
  • C. CO   
  • D. Na2CO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  CH4 là hợp chất hữu cơ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116506

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON