YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 63 SGK Hóa học 9

Giải bài 6 tr 63 sách GK Hóa lớp 9

Tính khối lượng quặng hematit chứa 60% Fe2O3 cần thiết để sản xuất được 1 tấn gang chứa 95% Fe. Biết hiệu suất của quá trình là 80%?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

\(m_{Fe}= \frac{1000 \times 95}{100} = 950 \ kg\)

Phương trình phản ứng:

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

160kg Fe2O3 tạo ra 2 x 56kg Fe

x kg Fe2O3 tạo ra 950 kg Fe

\(x = \frac{160 \times 950 }{112}= 1357,14 \ kg\)

Khối lượng Fe2O3 cần dùng:

\(\frac{1357,14 \times 100 }{80 }= 1606,425 \ kg\)

Khối lượng quặng hematit chứa 60% Fe2O3 cần dùng:

\(\frac{ 1696,425 \times 100}{60 } \approx 2827,375 \ kg\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 63 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON