YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 20.4 trang 25 SBT Hóa học 9

Bài tập 20.4 trang 25 SBT Hóa học 9

Để có 1 tấn thép (98% Fe) cần dùng bao nhiêu tấn quặng hematit nâu (Fe2O3.2H2O) ? Hàm lượng hematit nâu trong quặng là 80%. Hiệu suất quá trình phản ứng là 93%.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20.4

Khối lượng Fe: 1x98/100 = 0,98 tấn

Trong 196 tấn (Fe2O3.2H2O) có 112 tấn Fe

Trong 0,98 tấn Fe có 1,715 tấn (Fe2O3.2H2O)

Khối lượng quặng:

1,715 x 100/80 = 2,144 tấn

Khối lượng quặng thực tế cần dùng:

2,144 x 100/93 = 2,305 tấn

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.4 trang 25 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF