YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 20.3 trang 25 SBT Hóa học 9

Bài tập 20.3 trang 25 SBT Hóa học 9

Quặng oxit sắt từ (Fe3O4) chứa 64,15% sắt. Hãy tính lượng gang sản xuất được từ 1 tấn quặng nói trên. Biết rằng, trong lò cao có 2% sắt bị mất theo xỉ và lượng sắt có trong gang là 95%.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20.3

Khối lượng Fe có trong quặng:

1x64,15/100 = 0,6415 tấn

Khối lượng Fe có trong gang:

0,6415 x (100-2)/100 = 0,62867 tấn

Khối lượng gang sản xuất được:

0,62867 x 100/95 ≈ 0,662 tấn

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.3 trang 25 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF