YOMEDIA
NONE

Bài tập 20.5 trang 25 SBT Hóa học 9

Bài tập 20.5 trang 25 SBT Hóa học 9

Dùng 100 tấn quặng Fe3Ođể luyện gang (95% sắt). Tính khối lượng gang thu được. Cho biết hàm lượng Fe3O4 trong quặng là 80%. Hiệu suất quá trình phản ứng là 93%.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20.5

Khối lượng Fe3O4:

100 x 80 / 100 = 80 tấn

Trong 232 tấn Fe3O4 có 168 tấn Fe

80 tấn Fe3O4 có y tấn Fe

y = 57,931 (tấn)

Khối lượng Fe để luyện gang:

57,931 x 93/100 = 53,876 tấn

Khối lượng gang thu được:

53,876 x 100 / 95 = 56,712 tấn

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.5 trang 25 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON