ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 20 Hợp kim sắt Gang, thép

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 20 về Hợp kim sắt Gang, thép online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Gang , sắt phế liệu
  • B. Quặng sắt
  • C. Cacbon , silic , mangan 
  • D. Cả A ,B và C 
  • A. Làm tăng hàm lượng C có trong gang
  • B. Làm giảm hàm lượng C có trong gang
  • C. Làm giảm hàm lượng các nguyên tố C , Si . Mn… có trong gang
  • D. Làm giảm hàm lượng của Fe có trong gang
   
   
  • A. O2  +  2 Fe  →  2FeO
  • B. C   +  O2    →  CO2
  • C. FeO  + C  →  Fe  +  CO
  • D. Fe  +  Mn  → Fe  + MnO
  • A. dùng khí hiđro để khử sắt oxit ở nhiệt độ cao.
  • B. dùng nhôm khử sắt oxit ở nhiệt độ cao.
  • C. khử quặng sắt oxit bằng than cốc trong lò cao.
  • D. khử quặng sắt oxit bằng dòng điện.
  • A. Zn
  • B. Cu
  • C. Fe
  • D. Al
 • Câu 6:

  Hợp kim là gì?

  • A. Hợp kim là chất thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại khác nhau hoặc hỗn hợp kim loại và phi kim.
  • B. Hợp kim là chất thu được sau khi của nhiều kim loại khác nhau hoặc hỗn hợp kim loại và phi kim.
  • C. Hợp kim là chất thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại khác nhau
  • D. Hợp kim là chất thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của kim loại 
 • Câu 7:

  Nguyên tắc luyện gang thành thép là gì?

  • A. Thêm vào gang 1 số nguyên tố cacbon, silic, mangan ...
  • B. Thêm vào gang 1 số nguyên tố sắt, kẽm, đồng...
  • C. Loại ra khỏi gang phần lớn các nguyên tố cacbon, silic, mangan ...
  • D. Loại ra khỏi gang phần lớn các nguyên tố sắt, kẽm....
 • Câu 8:

  Trong quá trình sản xuất gang, thép khí nào bị thải ra gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh?

  • A. SO2
  • B. H2
  • C. O2
  • D. N2O
 • Câu 9:

  Câu phát biểu nào dưới đây là đúng ?

  • A. Thép là hợp kim của Fe không có C và có một ít S, Mn, P, Si.
  • B. Thép là hợp kim của Fe có từ 0,01 - 2% C và một ít Si, Mn, Cr, Ni.
  • C. Thép là hợp kim của Fe có từ 2-5% C và một ít S, Mn, p, Si.
  • D. Thép là hợp kim của Fe có từ 5-10% C và một lượng rất ít Si, Mn, Cr, Ni.
  • A. Phương pháp Betxơmen (lò thổi Oxi).     
  • B. Phương pháp Mactanh (lò bằng).
  • C. Phương pháp lò điện . 
  • D. Phương pháp Mactanh và lò điện.
 

 

YOMEDIA
1=>1