YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 20 Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 20 Hợp kim sắt Gang, thép​​ giúp các em học sinh biết khai thác thông tin về sản xuất gang thép từ sơ đồ lò luyện gang và lò luyện thép; Viết được các PTHH chính xảy ra trong quá trình sản xuất gang và quá trình sản xuất thép.

ATNETWORK

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON