Tính khối lượng este

bởi Nguyễn Thanh Thảo 29/05/2019

đốt cháy hoàn toàn 15,2g hh Y gồm axit \(C_nH_{2n+1}COOH\) và ancol \(C_mH_{2m+1}OH\)( có số cacon trong phân tử khác nhau) thu được 13,44l khí CO2 và 14,4g H2O. thực hiện phản ứng este hóa trên với hiệu suất 90% thu được x(G) este. Tính x

Câu trả lời (1)

 • Gọi số mol axit là a(mol)

  số mol ancol là b(mol)

  nCO2=0,6(mol)

  =>a*(n+1)+bm=0,6(1)

  nH2O=0,8(mol)

  =>a*(n+1)+b*(m+1)=0,8(2)

  mhh=15,2(g)

  =>a*(14n+46)+b*(14m+18)=15,2(3)

  từ(1,2,3)

  =>a=0,1

  b=0,2

  na+mb=0,5

  =>n+2m=5

  ta có n+1\(\ne\)m

  => nghiệm đúng là n=3, m=1

  Vậy x=0,1*102*0,9=9,18(g)

  bởi Nguyễn Ngà 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan