YOMEDIA
NONE

Tính khối lượng chát rắn thu đc sau khi phản ứng kết thúc?

Đốt cháy hoàn toàn 6.72 lít khí C2H2. Dẫn toàn bộ sản phẩm thu đc qua nc vôi trong.

ahttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Viết pthh xảy ra

bhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Tính thể tích không khí cần dùng để đốt hết lượng khí trên? Biết không khí chứa 20% thể tích oxi?

chttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Tính khối lượng chát rắn thu đc sau khi phản ứng kết thúc?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a) PTHH: C2H2 + \(\dfrac{5}{2}\)O2 \(\rightarrow\) 2CO2 + H2O (1)

  CO2 + Ca(OH)2 \(\rightarrow\) CaCO3 + H2O (2)

  b) Ta có: nC2H2 = \(\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

  Theo PT (1), nO2 = \(0,3\cdot\dfrac{5}{2}=0,75\left(mol\right)\)

  => VO2(đktc) = \(0,75\cdot22,4=16,8\left(l\right)\)

  Vì không khí chứa 20% thể tích Oxi

  => VKK(đktc) = \(16,8\div20\%=84\left(l\right)\)

  c) Theo PT (1), nCO2 = \(0,3\cdot2=0,6\left(mol\right)\)

  Theo PT (2), nCaCO3 = nCO2 = 0,6 (mol)

  => mCaCO3 (thu được) = \(0,6\cdot100=60\left(gam\right)\)

    bởi Bibi's Trang's 14/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF