YOMEDIA
NONE

Tính khối lượng của từng khí trong hỗn hợp ban đầu

Dẫn 6,72 l (đktc) hỗn hợp khí gồm metan và axetilen qua dung dịch Br2 dư. Thấy có 24g Br phản ứng

a. viết phương trình hóa học

b. tính khối lượng của từng khí trong hỗn hợp ban đầu

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a)PTHH: C2H2 + 2Br2 ===> C2H2Br4

  b) Ta có: nhỗn hợp = \(\frac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

  nBr2 (phản ứng) = \(\frac{24}{160}=0,15\left(mol\right)\)

  Theo PT, nC2H2 = \(\frac{0,15}{2}=0,075\left(mol\right)\)

  => nCH4 = \(0,3-0,075=0,225\left(mol\right)\)

  => \(\left\{\begin{matrix}m_{C2H2}=0,075\times26=1,95\left(gam\right)\\m_{CH4}=0,225\times16=3,6\left(gam\right)\end{matrix}\right.\)

  Vậy . . .

    bởi Hoàng Võ Duy 14/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF