YOMEDIA
NONE

Tìm CTPT của A

đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí A cần 2,5 thể tích khí oxi,sinh ra 8,8 gam CO2 và 1,8 gam H2O.tìm CTPT của A.biết A có tỉ khối hơi so với H2 là 13(các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(n_{CO_2}=\dfrac{8,8}{44}=0,2mol\)

  \(n_{H_2O}=\dfrac{1,8}{18}=0,1mol\)

  \(M_A=13.2=26\)

  -Do đốt cháy A sinh ra CO2 và H2O nên A chứa C, H và có thể có O

  -Gọi công thức CxHyOz

  CxHyOz+(x+\(\dfrac{y}{4}-\dfrac{z}{2}\))O2\(\rightarrow\)xCO2+\(\dfrac{y}{2}H_2O\)

  \(\dfrac{n_{H_2O}}{n_{CO_2}}=\dfrac{\dfrac{y}{2}}{x}=\dfrac{y}{2x}=\dfrac{0,1}{0,2}=\dfrac{1}{2}\rightarrow x=y\left(1\right)\)

  -Cung điều kiện nhiệt độ áp suất tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol nên:

  \(V_{O_2}=2,5V_A\Leftrightarrow x+\dfrac{y}{4}-\dfrac{z}{2}=2,5\)(2)

  -Ngoài ra MA=12x+y+16z=26(3)

  -Giải hệ(1,2,3) có x=2, y=2, z=0

  -CTPT A: C2H2

    bởi Tường Vân 24/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF