YOMEDIA
NONE

Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp etilen và axetilen

Cho 5.6 lít (đktc) etilen và axetilen đi qua nước brom dư thấy có 56g brom tham gia phản ứng.

A.Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp

B.Tính % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 5,6 lít hỗn hợp: \(\left\{{}\begin{matrix}C_2H_4:a\left(mol\right)\\C_2H_2:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(n hỗn hợp =\dfrac{5,6}{22,4}=0,25(mol)\)

  \(\Rightarrow a+b=0,25\)\(\left(I\right)\)

  Khi dẫn hỗn hợp trên qua nước Bron dư thì:

  \(C_2H_4\left(a\right)+Br_2\left(a\right)--->C_2H_4Br_2\)\(\left(1\right)\)

  \(C_2H_2\left(b\right)+2Br_2\left(2b\right)--->C_2H_2Br_4\)\(\left(2\right)\)

  \(n_{Br_2}\left(pứ\right)=\dfrac{56}{160}=0,35\left(mol\right)\)

  Theo PTHH (1) và (2) \(n_{Br_2}=a+2b\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow a+2b=0,35\)\(\left(II\right)\)

  Từ (I) và (II) ta có hệ: \(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,25\\a+2b=0,35\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,15\\b=0,1\end{matrix}\right.\)

  thể tích mỗi khí trong hỗn hợp

  \(V_{C_2H_4}\left(đktc\right)=3,36\left(l\right)\)

  \(\Rightarrow V_{C_2H_2}\left(đktc\right)=5,6-3,36=2,24\left(l\right)\)

  \(\Rightarrow\%V_{C_2H_4}=\dfrac{3,36.100}{5,6}=60\%\)

  \(\Rightarrow\%V_{C_2H_2}=40\%\)

    bởi Mai Ngọc Giàu 24/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF