YOMEDIA

Tính khối lượng brom tham gia phản ứng

Cho 6,5 lít hỗn hợp khí axetilen và metan vào dd Br dư ,dd Br nhạt màu,người ta thu được 43,5 g tetrabrommetan ( các khí ở đktc).

a. Tính khối lượng brom tham gia phản ứng

b. Xác định thành phần % thể tích các khí trong hỗn hợp đầu

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • a) \(C_2H_2+2Br_2\rightarrow C_2H_2Br_4\)

  1 2 1 (mol)

  0,1 0,2 0,1 (mol)

  ta có \(n_{C_2H_2Br_4}=\dfrac{43,5}{346}\approx0,1\left(mol\right)\)

  => \(m_{Br_2}\approx0,2.160=32\left(g\right)\)

  Ta có ;

  \(V_{C_2H_2}\approx0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

  => V\(\%_{C_2H_2}=\dfrac{2,24}{6,5}.100\%\approx34,5\%\)

  => V\(\%_{CH_4}\approx100\%-34,5\%=65,5\%\)

    bởi Đinh thị Phương 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA