AMBIENT

Tính khối lượng brom đã tham gia phản ứng?

bởi My Le 25/04/2019

: Dẫn từ từ 1,12 lit hỗn hợp gồm etilen và metan đi qua bình đựng dd brom dư , thấy có 0,56 lit một chất khí thoát ra khỏi bình đựng dd brom .

a) Khí ra khỏi bình đựng dd brom là khí nào ?

b) Tính thành % về thể tích của etilen trong hỗn hợp ?

c) Tính khối lượng brom đã tham gia phản ứng?

giúp mk với.. mai mk thi r mk đang cần gấp lắm ạ

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • - Khí thoát ta là khí metan

  %C2H4 = \(\dfrac{\left(1,12-0,56\right).100\%}{1,12}\) = 50%

  nC2H4 = 0,025 mol

  C2H4 + Br2 \(\rightarrow\) C2H4Br2

  \(\Rightarrow\) mBr2 = 0,025.160 = 4 (g)

  bởi Là Ai Tôi 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>