Tính nồng độ mol dung dịch Br2 đã dùng

bởi Thụy Mây 14/04/2019

Thổi liên tục khí etilen vào 400ml dung dịch Br2 cho đến mất màu hoàn toàn thì hết 8,96 lít khí etilen

a) Viết phương trình hoá học xảy ra

b) Tính nồng độ mol dung dịch Br2 đã dùng

c) Gọi tên sản phẩm sinh ra. Tính khối lượng của sản phẩm thu được

d) Cùng lượng dung dịch Br2 trên, nếu dùng khí axetilen để làm mất màu hoàn toàn thì thể tích khí cần dùng là bao nhiêu lít ?

Biết các thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn

Câu trả lời (1)

 • a,

  Br2 + C2H4

  C2H4Br2

  b,ta có:

  nC2H4=8,96/22,4= 0,4 mol

  theo pt:

  nBr2=nC2H4= 0,4 mol

  => CM dd Br2= 0,4/(400/1000)= 1M

  c,C2H4Br2: 1,2 dibrometan

  theo pt:

  nC2H4Br2=nC2H4=0,4 mol

  => mC2H4Br2= 0,4*188= 75,2 g

  d, pt:

  Br2 + C2H2 C2H2Br2

  theo pt:

  nC2H2=nBr2= 0,4 mol

  => VC2H2= 0,4 * 22,4 = 8,96 lít

  bởi Đỗ Đức Dương 14/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan