AMBIENT

Tính thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp

bởi Bin Nguyễn 24/04/2019

Cho 5.6 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và etylen đi qua nước brom dư thấy có 4g brom tham gia phản ứng

a) Viết phương trình hóa học

b) Tính thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nBr2 = 0,025 mol

  C2H4 + Br2 → C2H4Br2

  0,025 <--0,025

  ⇒ VC2H4 = 0,56 (l)

  ⇒ %C2H4 = \(\dfrac{0,56.100\%}{5,6}\) = 10%

  ⇒ %CH4 = \(\dfrac{\left(5,6-0,56\right).100\%}{5,6}\) = 90%

  bởi Hiền Tenta 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA