ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính khối lượng và thành phần phần trăm thể tích?

Cho 8 lít khí ( ở đktc ) gồm hỗn hợp etilen và metan vào dung dịch brom dư.Sau phản ứng thu được 18,8 gam đibrommetan

a,viết phương trình phản ứng

b, tính thành phần phần trăm thể tích , khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợpheart

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • CH4 không tác dụng  với dd Brom

  n(C2H4Br2)=18,8/188=0,1(mol)

         C2H4   +    Br2    →     C2H4Br2

  (mol)  0,1                                  0,1 

  m(C2H4)=0,1*28=2,8(g)

  V(C2H4)=0,1*22,4=2,24(l)

  →V(CH4)=8-2,24=5,76(l)

  %V(CH4)=(5,76*100)/8=72%

  %V(C2H4)=100-72=28%

   

    bởi Nguyen Thu 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1