Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt : CH4, C2H4, CO2

bởi Nguyễn Anh Hưng 14/04/2019

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt 3 chất khí đựng trong các bình riêng biệt mất nhãn: CH4, C2H4, CO2

Câu trả lời (1)

 • - Lấy mẫu thử và đánh dấu

  - Dẫn các mẫu thử vào nước vôi trong

  + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng chất ban đầu là CO2

  CO2 + Ca(OH)2 →CaCO3 + H2O

  + Mẫu thử không hiện tượng là CH4 và C2H4 (I)

  - Dẫn nhóm I vào dung dịch brom

  + Mẫu thử làm mất màu dung dịch brom là C2H4

  C2H4 + Br2 → C2H2Br2

  + Mẫu thử không làm mất màu dung dịch brom là CH4

  bởi Nguyễn Hoài Hương 14/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan