ON
YOMEDIA

Vy Ngọc's Profile

 Vy Ngọc

Vy Ngọc

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 2
Điểm 12
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (4)

  • Vy Ngọc: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Vy Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Vy Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Vy Ngọc: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1