ON
ADMICRO
VIDEO

Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp

Dẫn 6,72 lít hỗn hợp X gồm C3H8, C2H4và C2H2qua dung dịch brom dư,thấy còn 1,68lít khí không bị hấp thụ. Nếu dẫn 6,72 lít khí X trên qua dung dịch bạc nitrat trongamoniac thấycó 24,24 g kết tủa. (Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn). a) Viết các phương trình hóa học xảy ra? b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp?
Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • b, nX = \(\dfrac{6,72}{22,4}\) = 0,3 ( mol )

  nAgC\(\equiv\)CAg = \(\dfrac{24,24}{240}\) = 0,101 ( mol )

  Theo (3) nCH\(\equiv\)HC = nAgC\(\equiv\)CAg = 0,101 ( mol )

  => mCH\(\equiv\)HC = 0,101 . 26 = 2,626 ( gam )

  VC3H8 = 1,68 ( lít )

  => nC3H8 = \(\dfrac{1,68}{22,4}\) = 0,075 ( mol )

  => mC3H8 = 44 . 0,075 = 3,3 ( gam )

  => nC2H4 = nX - nCH\(\equiv\)HC - nC3H8

  => nC2H4 = 0,3 - 0,101 - 0,075 = 0,124 ( mol )

  => mC2H4 = 0,124 . 28 = 3,472 ( gam )

  => %mC3H8 = \(\dfrac{3,3}{3,3+3,472+2,626}\) . 100 \(\approx\) 35,114 %

  => %mC2H4 = \(\dfrac{3,472}{3,3+3,472+2,626}\) . 100 \(\approx\) 37 %

  => %mCH\(\equiv\)CH = 100 - 35,114 - 37 =27,886 %

    bởi Hằng Ngọc 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1