ON
YOMEDIA

Anh Hao Tran Huynh's Profile

Anh Hao Tran Huynh

Anh Hao Tran Huynh

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Anh Hao Tran Huynh đã đặt câu hỏi: Giúp mình nha !! Cách đây 10 tháng

    Hợp chất hữu cơ có số nguyên tử hidro bằng hai lần số nguyên tử cacbon và làm mất màu dd Brom . Hợp chất đó là?

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Anh Hao Tran Huynh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng

 

1=>1