YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 155 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 155 sách GK Hóa lớp 9

Hãy giải thích tại sao khi để đoạn mía lâu ngày trong không khí ở đầu đoạn mía thường có mùi rượu etylic?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Khi để đoạn mía lâu ngày trong không khí, đường saccarozơ có trong mía sẽ bị vi khuẩn có trong không khí lên men chuyển thành glucozơ, sau đó thành rượu etylic.

Phương trình hóa học:

(1) C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

      (Saccarozơ)              (Glucozơ)  (Fructozơ)

(2) C6H12O6 điều kiện để phản ứng lên men glucozơ 2C2H5OH + 2CO2

      (Glucozơ)                      (Rượu etylic)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 155 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON