YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 155 SGK Hóa học 9

Giải bài 6 tr 155 sách GK Hóa lớp 9

Khi đốt cháy một loại gluxit (thuộc một trong các chất sau: glucozơ, saccarozơ), người ta thu được khối lượng H2O và CO2 theo tỉ lệ 33: 88. Xác định công thức của gluxit trên?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Qua công thức glucozơ: C6H12O6 và saccarozơ C12H22O11 ta nhận thấy nH= 2nO nên ta đặt công thức của gluxit là CnH2mOm.

Phản ứng đốt cháy:

CnH2mOm + nO2 → nCO2 + mH2O.

\(\frac{m}{n} =\frac{ 44 \times 33 }{18 \times 88 }= \frac{11}{12}\)

Công thức phù hợp là C12H22O11.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 155 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON