ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 51 Saccarozơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 51 về Saccarozơ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. nguyên liệu trong công nghiệp thực phẩm, thức ăn cho người, pha chế thuốc.
  • B. nguyên liệu sản xuất thuốc nhuộm, sản xuất giấy, là thức ăn cho người. 
  • C. làm thức ăn cho người, tráng gương , tráng ruột phích. 
  • D. làm thức ăn cho người, sản xuất gỗ, giấy, thuốc nhuộm.
  • A. Dung dịch H2SO4 loãng.
  • B. Dung dịch NaOH.
  • C. Dung dịch AgNO3 /NH3.
  • D. Na kim loại.
   
   
  • A. H2 (xúc tác Ni, t0).
  • B. dung dịch AgNO3/NH3.
  • C. Cu(OH)2
  • D. dung dịch NaOH. 
  • A. 2778,75 gam
  • B. 2697,5 gam.
  • C. 2877,75 gam.
  • D. 2967,5 gam.
  • A. 150.
  • B. 120.
  • C. 130.
  • D. 100.
 • Câu 6:

  Saccarozo có nhiều trong:

  • A. Quả nho
  • B. Quả táo chín
  • C. Củ cải đường
  • D. Củ khoai lang
 • Câu 7:

  Điều nào sau đây sai khi nói về saccarozo?

  • A. Trong phân tử chứa 12 nguyên tử C
  • B. Phân tử ở dạng mạch thẳng
  • C. Hòa tan được Cu(OH)2 điều kiện thường
  • D. Tham gia phản ứng thủy phân
 • Câu 8:

  Tại sao khi để đoạn mía lâu ngày trong không khí ở đầu đoạn mía thường có mùi rượu etylic?

  • A. Đường saccarozơ có trong mía sẽ bị vi khuẩn và hơi nước có trong không khí lên men chuyển thành glucozơ, sau đó thành rượu etylic.
  • B. Fructozo có trong mía sẽ bị vi khuẩn và hơi nước có trong không khí lên men chuyển thành glucozơ, sau đó thành rượu etylic.
  • C. Đường saccarozơ có trong mía sẽ bị vi khuẩn và hơi nước có trong không khí lên men chuyển thành rượu etylic.
  • D. Đường glucozơ bị chuyển thành rượu etylic.
 • Câu 9:

  Để phân biệt ba dung dịch glucozơ, rượu etylic, saccarozơ người ta sử dụng:

  • A. Ag2O trong dung dịch NH3
  • B. Kim loại Na
  • C. Ag2O trong dung dịch NHvà Na
  • D. Ag2O trong dung dịch NH3 và dung dịch HCl
 • Câu 10:

  Từ 1 tấn nước mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu kg saccarozơ? Cho biết hiệu suất thu hồi đường đạt 80%.

  • A. 104 kg
  • B. 130 kg
  • C. 140kg
  • D. 103kg
 • Câu 11:

  Khi đốt cháy một loại gluxit (thuộc một trong các chất sau: glucozơ, saccarozơ), người ta thu được khối lượng H2O và CO2 theo tỉ lệ 33: 88. Xác định công thức của gluxit trên.

  • A. C6H12O6
  • B. C12H22O11
  • C. C11H24O12
  • D. C33H35O11
 

 

YOMEDIA
1=>1