YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 51.3 trang 59 SBT Hóa học 9

Bài tập 51.3 trang 59 SBT Hóa học 9

Saccarozơ bị thuỷ phân khi đun nóng trong dung dịch axit tạo ra :

A. Một phân tử fructozơ và một phân tử glucozơ.

B. Hai phân tử glucozơ.

C. Hai phân tử fructozơ.

D. Một phân tử glucozơ và ba phân tử axit axetic.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 51.3

Saccarozơ bị thuỷ phân khi đun nóng trong dung dịch axit tạo ra một phân tử fructozơ và một phân tử glucozơ.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 51.3 trang 59 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF