YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 155 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 155 sách GK Hóa lớp 9

Hãy viết các phương trình hóa học trong sơ đồ chuyển hóa sau:

Saccarozơ → Glucozơ → Rượu etylic.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Phương trình hóa học:

(1) C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

      (Saccarozơ)            (Glucozơ)  (Fructozơ)

(2) C6H12O6 điều kiện để phản ứng lên men glucozơ 2C2H5OH + 2CO2

      (Glucozơ)                      (Rượu etylic)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 155 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON