Nhận định nào sau đây đúng về phi kim ?

bởi Lê Tấn Thanh 23/04/2019

1. Nhận định nào sau đây đúng về phi kim ?

A. Phi kim đều dẫn điện, dẫn nhiệt tốt

B. Phi kim chỉ tồn tại ở hai trạng thaisrans và khí

C. Phi kim thường có nhiệt độ nóng chảy thấp

D. Phi kim đều là các chất rất độc

2. Phát biểu nào sau đây không đúng về phi kim ?

A. Nhiều phi kim tác dụng vs oxi tạo thành oxit axit

B. Phi kim tác dụng vs hiđro tạo thành hợp chất khí

C. Phi kim tác dụng vs kim loại tạo thành muối

D. Phi kim tác dụng vs kim loại tạo thành muối hoặc oxit

Câu trả lời (1)

 • 1. Nhận định nào sau đây đúng về phi kim ?

  A. Phi kim đều dẫn điện, dẫn nhiệt tốt

  B. Phi kim chỉ tồn tại ở hai trạng thái rắn và khí

  C. Phi kim thường có nhiệt độ nóng chảy thấp

  D. Phi kim đều là các chất rất độc

  2. Phát biểu nào sau đây không đúng về phi kim ?

  A. Nhiều phi kim tác dụng vs oxi tạo thành oxit axit

  B. Phi kim tác dụng vs hiđro tạo thành hợp chất khí

  C. Phi kim tác dụng vs kim loại tạo thành muối

  D. Phi kim tác dụng vs kim loại tạo thành muối hoặc oxit

  bởi Vương Đại 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan