ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.3 trang 26 SBT Hóa học 9

Bài tập 21.3 trang 26 SBT Hóa học 9

Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học ? Giải thích.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21.3

 
 

Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng hoá học do kim loại có tác dụng hoá học với môi trường xung quanh, kết quả là kim loại bị oxi hoá và mất đi tính chất quý báu của kim loại.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.3 trang 26 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1